• Flygfyrar Jkpg-Malmö       | Fyr 118 Åsen, Dragaryd

Flygfyr 118, Åsen, Dragaryd

NYTT Inventerad av Bo Ju. 2014-06-11.
Se fyrsida på nya webbplatsen justus2.se• fyr 118 Åsen, SV Ljungby


Lat, long WGS84: 56.7709, 13.8011 (troligt läge)
RT90: 6295565, 1377469
SWEREF99: 6292526, 426727

Romborsås invid triangelpunkt 180,4 och fornröse och stensättning. 10 km sydväst Ljungby.
RAÄ:s koordinater, RT90: 6295587,1377440 och 6295565,1377469.
B:  Det behövs foto, och hur masten stod relativt stensättningen.

Fundament finns kvar - enligt fornminnesinventering!

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har inventerat fornminnen ända sedan 1600-talet. På Romborsås finns ett röse, en stensättning och fornåkrar. Vid senaste kontrollinventering 2000-06-09 noterade man för stensättningen, som har RAÄ-id Annerstad 33:2 följande:

"Stensättning, rund ca 17 m diameter och 0,2 - 0,3 meter hög. Kraftigt övermossad fyllning av 0,2 - 0,4 meter stora stenar. Gropig ojämn yta samt delvis odistinkt.
På anläggningen har en mast varit rest. Betongplintarna finns kvar."

Kartor

Underlagskartor och koordinater för att hitta flygfyren finns på webbsidan:

Flygleden Stockholm - Malmö. Gamla kartor


Översikt och detalj från Google Maps. F=Fyren,  R=Romborna by
 
 
Skalor: bildbredd x km, resp y km.
 

Bilder

---

Sevärt, länkarUppdaterad: 2011-12-29, Bo Justusson, Stockholm,
Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @.