• Nyheter
  22 Juni 2014

  - Simulatorer
  - Fyrfoton, nya/gamla
  - Bevarade fyrar
  - Radiofyrar!

  Flyg förr i tiden -
  om flygfyrar, postflyg, kartor,
  navigering - av Bo Justusson


 På 1930-talet anlades ljusfyrar för nattpostflyg

Flygfyrar i Norden

    per flygled:

Stockholm-Jönköping

  Jönköping-Malmö

    Göteborg-Malmö

Fyrarna visade i Google Maps -
• med länkar till 
mina fyrsidor 
• Historik - flygfyrar nattpostflyg  

• Teknik, fyrar  


• Tidiga flygplatser  

    NY WEBBPLATS!
    www.justus2.se


Jag byter till ny webbplats
för att få plats för mer data!
- Länkar finns kvar från gamla
    (justus.ownit.nu)

    Stockholm-
      Mariehamn-
        Helsingfors

 

  Norrtälje flygfyr

Danmark: Kastrup
      - Rödbyhamn


Om Postflyv og Luftfyret i Rødby­havn

  Tyskland-
  Holland

Radiofyrar

- Pejl, NDB, VOR
- Radio ersatte ljus~1950
- Luftleder

Flygkartor 1930-talet

- Flygvapnets routekartor:
  Stockholm-Malmö-Göteborg
- Finland, Amsterdam, USA
- Kartfodral för rullkartor
• Luftleder/fyrar - karta 1944

Flygsimulatorer

  NYTT 2014 juni
• Översikt moderna sims
• Prova NDB-nav.1950-tal
• Cockpit-sims, på muséer
• POI Flight Planner för Schweiz. Program BoJu

  Flygvideor

  Bevarade fyrar
    och flygplan

  Öppna frågor
    - Hjälp önskas!

  |  • Startsida www.justus2.se  |  Bo Justusson, Stockholm  |  Kontakt: justusXownit.nu - byt X mot @  |  Antal besök:  |